Background Image
Previous Page  4 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 8 Next Page
Page Background

Sopimusvalmistus

Meidät tunnetaan vaativan mekatroniikan piensarjojen koko-

naisvaltaisena sopimustoimittajana ja verkostoitumisen edel-

läkävijänä. Luotettavasta yhteistyöverkostostamme löydämme

kaikkiin tilanteisiin aina parhaan osaamisen.

RollTest valmistaa pieninä sarjoina mittauslaitteita, robotiikkaa,

tuotantoautomaatiolaitteita, prototyyppejä ja muita vaativia

mekatroniikan tuotteita, jotka vaativat monipuolista osaamista

myös elektroniikan ja automaation alueilta. Tuotantomenetel-

mämme on toteutettu niin, että pystymme tuottamaan kor-

kealaatuisia tuotteita nopeasti. Käytössämme on myös tämän

päivän tekniikkaa edustava konekanta, johon kuuluvat esimer-

kiksi tehokkaat CNC-sorvit ja -jyrsinkoneet.

Asiakkaitamme ovat suuret suomalaiset vientiin suuntautuneet

teknologiayritykset, kuten paperiteollisuuden ja elektroniikka-

teollisuuden toimijat. Teemme asiakasyritysten kanssa tiivistä

pitkäjänteistä yhteistyötä, ja monet asiakassuhteistamme ovat-

kin vuosien saatossa kehittyneet luottamuksellisiksi kumppa-

nuuksiksi.